Privatlivs- og persondatapolitik

1. Kort om Privatlivs- og persondatapolitik

Denne privatlivs- og persondatapolitik er sammenfattet for bedre at kunne oplyse dig som kunde om, hvilke persondata GA Teknik ApS behandler, og hvordan GA Teknik ApS behandler disse. Persondata skal forstås som alle personhenførbare data.

GA Teknik ApS respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online og er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som GA Teknik ApS modtager.

Hvis ikke nedenstående persondatapolitik kan accepteres, forbeholder GA Teknik ApS sig retten til at afvise ordre og andre henvendelser, da en manglende accept kan medføre, at GA Teknik ApS ikke kan servicere forholdet, som ellers er påkrævet via gældende lovgivning.

 

2. Personoplysninger

Personoplysninger dækker alle data, der kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til for-, mellem- og efternavn, alder, køn, stilling, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Ligeledes indeholder personoplysninger også data som adfærd, købshistorik, økonomiske oplysninger mv., der alle benyttes i opretholdelse af kunde- og leverandørforholdet mellem kunder og GA Teknik ApS.

 

3. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler GA Teknik ApS

Du kan tilgå GA Teknik ApS’ hjemmeside www.ga-teknik.dk uden at oplyse os om dine persondata. Ved tilgang til hjemmesiden uddeles der et ID til din session. Dette kan ikke identificere dig som person.

GA Teknik ApS har brug for en række personoplysninger for at kunne handle med dig og din virksomhed, opretholde servicering af kundeforholdet samt markedsføre produkter og ydelser. Visse oplysninger indsamles og behandles også efter lovkrav i henhold til bl.a. hvidvaskningsog bogføringsloven.

Nedenstående oplysninger kan blive indsamlet og behandlet, når du besøger www.ga-teknik.dk:
E-mailadresse, for- og efternavn, adresse, telefonnummer, alder, køn, tekniske detaljer (IPadresser inkluderet), adfærd (inkluderet: besøgte URL, event triggers, handlinger såsom klik, åbningsrater, log-in, tid på hver side mv.), geografiske data samt data der måtte være nødvendige for gennemførsel af en handel.

GA Teknik ApS indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

 • Opretter en konto.
 • Foretager køb.
 • Sender forespørgsler, klager og/eller interagerer med GA Teknik ApS på anden vis.
 •  Tilmelder dig og/eller interagerer med online markedsføringsmaterialer (herunder, men ikke begrænset til nyhedsbreve, sms- og notifikationer, annoncer på tredjepartshjemmesider eller lignende).
 • Afgiver personoplysninger på anden vis til GA Teknik ApS.

GA Teknik ApS indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en ydelse eller et produkt, markedsføre ydelser og produkter eller behandle forespørgsler. GA Teknik ApS indsamler og/eller køber ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand.

GA Teknik ApS benytter anerkendte kortindløsere til evt. håndtering af online korttransaktioner og opbevarer ikke informationer om betalingskort. Bemærk at ved fakturering opbevares fakturerings- og bankoplysninger i henhold til gældende love på området herunder hvidvasknings- og bogføringsloven.

 

4. Hvordan bruger GA Teknik ApS dine oplysninger

GA Teknik ApS kan gøre brug af den indsamlede information på følgende måder:

 • Til at personalisere din oplevelse på mail og hjemmeside gennem personlige anbefalinger på baggrund af købshistorik.
 • Til at forbedre www.ga-teknik.dk og markedsføring fra GA Teknik ApS.
 • Til at kunne servicere dig bedre ved henvendelse til kundeservice.
 • Til at administrere konkurrencer, kundeundersøgelser mv.
 • Til hurtigst muligt at kunne håndtere dine ordre.
 • Til at indhente produkt- og trustpilot anmeldelser.
 •  Til opfølgning på henvendelser.
 •  Til generel markedsføring.

 

5. Hvordan beskytter GA Teknik ApS dine informationer

GA Teknik ApS’ hjemmeside scannes løbende for sikkerhedsbrister og svagheder, for at GA Teknik ApS hurtigst muligt kan udelukke potentielle datalækager og dermed gøre GA Teknik ApS’ hjemmeside så sikker som muligt. Ligeledes scannes der regelmæssigt for malware.

Dine personlige oplysninger opbevares på sikrede netværk og kan kun tilgås af en begrænset mængde medarbejdere med rettigheder til denne type information. Disse er desuden underlagt GA Teknik ApS persondatapolitik, der sikrer dine rettigheder og sikrer overholdelse af gældende lovgivning på området.

I tilføjelse af ovenstående behandles eventuelle sensitive- og betalingsinformationer på krypterede servere, der ikke kan tilgås udefra. Kreditkortinformationer behandles af kortindløsere og kan ikke tilgås af hverken GA Teknik ApS eller ansatte hos kortindløsere. Disse transaktioner opbevares ikke på interne servere og behandles på intet tidspunkt af GA Teknik ApS selv.

 

6. Hvem videregiver GA Teknik ApS personoplysninger til

Personoplysninger afgivet på www.ga-teknik.dk eller via telefonisk kontakt videregives kun til:

 • Interne afdelinger / personale.
 • Tredjemand der er nødvendige for opfyldelse af aftaler om levering, betaling og servicering herunder inkasso og retslige instanser.
 • Forretningspartnere med henblik på at vedligeholde din konto og/eller markedsføring.

For at kunne give den bedst mulige oplevelse på GA Teknik ApS’ hjemmeside fører GA Teknik ApS statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i anonymiseret form f.eks. til at se, hvilke sider og hvilket indhold brugerne interagerer med.

GA Teknik ApS kan anvende Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.ga-teknik.dk og kan findes her: www.google.com/privacy.

Blandt GA Teknik ApS og alle forretningspartnere og leverandører forefindes en databehandleraftale, der til hver en tid skal sikre brugernes og kundernes interesser. Disse aftaler kan til hver en tid fremvises på anmodning.

 

7. Hvor lagres dine personoplysninger

Dine oplysninger lagres på servere i EU. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på GA Teknik ApS’ vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Ønsker du på noget tidspunkt at afmelde evt. nyhedsbreve, kan du følge instruktionerne I bunden af hver e-mail. Har du imidlertid problemer med at afmelde dig, kan du kontakte GA
Teknik ApS via nedenstående kontaktoplysninger.

Ved afmelding af markedsføring fra GA Teknik ApS slettes alle tilsagn du har afgivet til os. Disse kan ikke genskabes, og ønsker du på noget tidspunkt indsigt i, hvad vi tidligere har sendt dig, tidligere tilbud eller lignende, gør vi opmærksom på, at disse ikke kan genskabes.

 

8. Hvor længe opbevares dine personoplysninger

Ved et aktivt kundeforhold, opbevares dine data så længe som det er nødvendigt, for at GA Teknik ApS kan servicere dig. Afbrydes kundeforholdet, opbevares dine data op mod to år, alt
efter karakteren af dataene.

Du kan til hver en tid bede om indsigt eller sletning af dine data. I henhold til lovgivning (herunder bogførings- og hvidvaskningsloven) bevares alle transaktionelle data, inkl. kontaktog
firmaoplysninger i fem år.

 

9. Datalækage

GA Teknik ApS tager sikkerhedsbrud og datalækage meget alvorligt. Ved mistanke om datalækage fra GA Teknik ApS interne servere eller hos eksterne partnere iværksættes en række
initiativer, der skal sikre GA Teknik ApS’ kunder og brugere bedst muligt.

Dette indebærer blandt andet afdækning af den potentielle skades omfang, meddelelse til potentielt ramte kunder og brugere, meddelelse til Datatilsynet samt handlinger, der skal forsøge
at inddæmme omfanget af skaderne.

Har GA Teknik ApS mistanke om datalækage fra GA Teknik ApS eller dennes eksterne partnere, vil alle implicerede, herunder også brugeren, blive informeret herom indenfor 72 timer. Har du mistanke om, at dine data er lækket fra GA Teknik ApS, bedes du til hver en tid straks tage
kontakt til GA Teknik ApS.

 

10. Adgang til oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata, GA Teknik ApS behandler om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af dine persondata, bedes du kontakte GA Teknik ApS på ga@ga-teknik.dk.

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at dine persondata anvendes.

Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet persondata om dig, hvis behandlingen sker på baggrund af dit samtykke.

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom skal ske til ga@ga-teknik.dk. Bemærk! Når først data er slettede,
kan disse ikke genskabes. Data, der skal opbevares i henhold til gældende lovgivning, kan ikke slettes på anmodning.

Hvis du vil klage over GA Teknik ApS’ behandling af dine persondata, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og interesseområder og herunder angive, om du ønsker, at GA Teknik ApS skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.

 

11. Revision

GA Teknik ApS reviderer løbende processerne for databehandling. Denne politik opdateres en gang årligt.

 

12. Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken

GA Teknik ApS forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til GA Teknik ApS’ datapolitik, eller til hvordan GA Teknik ApS bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte GA Teknik ApS.

Ønsker du på noget tidspunkt at afmelde GA Teknik ApS’ nyhedsbreve, kan du følge instruktionerne I bunden af hver e-mail. Har du imidlertid problemer med at afmelde dig, kan
GA Teknik ApS kontaktes via nedenstående kontaktoplysninger.

Ved afmelding af markedsføring fra GA Teknik ApS slettes alle tilsagn du har afgivet til os. Disse kan ikke genskabes, og ønsker du på noget tidspunkt indsigt i, hvad GA Teknik ApS tidligere har sendt dig, tidligere tilbud eller lignende, gør GA Teknik ApS opmærksom på, at disse ikke kan genskabes.

Kontaktoplysninger:

GA Teknik ApS
Att.: Gert Andreassen
Møllehaven 21B,
4040 Jyllinge

Telefon +45 27 85 06 21
ga@ga-teknik.dk
www.ga-teknik.dk